Etapy realizacji projektu

Projekt podzielono na 5 etapów:

  • etap 1 - zarządzenie projektem, obsługa administracyjno-księgowa, promocją i nadzorem inwestorskim,
  • etap 2 - modernizacja infrastruktury budowlanej, oświetleniowej i klimatyzacyjnej wraz z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych w naukowo-dydaktycznym Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,
  • etap 3 - Wyposażenie Laboratorium Nanotechnologii i Technologii Materiałowych w pomoce naukowe,
  • etap 4 - Wyposażenie Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Inżynierii Materiałowej w zestawy multimedialne wraz z oprogramowaniem oraz zakup, instalacja i uruchomienie infrastruktury ICT do obsługi Zespołu Pracowni”,
  • etap 5 - Wyposażenie Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych w pomoce naukowe do zajęć z bioinżynierii, inżynierii stomatologicznej i biomateriałów.
© 2010 MERMFLEG "Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich w Gliwicach" UDA-RPSL.08.01.00-00-044/09-00 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013